รายชื่อวัด ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 60 วัด 3 สำนักสงฆ์

วัดพุทธรัตนาราม
WAT BUDDHARATANARAM
13089 SEHAPAYAK RD.
FORT WORTH, TX 76244-8115
Tel. (817) 430 – 1365
Fax. (817) 491 – 4928
www.watbuddharatanaram.com
E-mail : watkeller1982@hotmail.com
รก. เจ้าอาวาส พระครูวินัยธร เรืองเดช โรจนธมฺโม
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ดิน 14 เอเคอร์

วัดพุทธบูชา
WAT BUDDHABUCHA
3094 RAINBOW DRIVE
DECATUR, GA 30034-1610
Tel. (404) 284 – 2416
Fax. (404) 284 – 2472
www.watbuddhabucha.org
E-mail: thaicandle@hotmail.com, 3094@bellsouth.net
เจ้าอาวาส พระเทพกิตติวิมล
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ดิน 11.99 เอเคอร์

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม
WAT WASHINGTON BUDDHAVANARAM
4401 S. 360th STREET
AUBURN, WA 98001-9337
Tel. (253) 927 – 5408
Fax. (253) 927 – 9548
www.watwashington.com
E-mail : watwashington@hotmail.com
เจ้าอาวาส พระวิบูลธรรมวิเทศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ดิน 7.1 เอเคอร์

วัดพุทธดัลลัส
WAT BUDDHIST CENTER OF DALLAS
8484 STULTS ROAD
DALLAS, TX 75243
Tel. (214) 340 – 6187
Fax. (214) 340 – 5165
www.watdallas.org
E-mail : phanomd@gmail.com
เจ้าอาวาส พระเทพสารสุธี
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์

วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี
WAT TUMMAPRATEIP WASHINGTON D.C.
36 FARMINGTON Rd. W.
ACCOKEEK, MD 20607
Tel. (301) 203 – 9500, 203 – 5520
Fax. (301) 203 – 9400
www.tummaprateip.com
E-mail: wattum9@hotmail.com, wattum@verizon.net
เจ้าอาวาส พระครูโสภณธรรมวิเทศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ที่ดิน 28.59 เอคอร์

วัดป่าธรรมชาติ
WAT PADHAMMACHART
14036 E.DON JULIAN ROAD
LA PUENTE, CA 91746
Tel. (626) 336 – 2224
Fax. (626) 330 – 0924
www. watpala1.org
E-mail: watpala2@gmail.com
เจ้าอาวาส พระราชญาณโกศล
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ที่ดิน 6.5 เอเคอร์

วัดสังฆรัตนาราม
WAT SANGHARATANARAM
5301 Foster Rd.
Oklahoma City, OK 73129
Tel. (405) 677 – 4306
E-mail: sanghararatanaram@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูวิธานธรรมวิเทศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ที่ดิน 10.2 เอเคอร์

วัดธรรมบูชา
DHAMMABUCHA BUDDHIST TEMPLE
6201 SAWYER ROAD
SAN ANTONIO, TX 78238
Tel. (201) 520 – 5011
E-mail: dhammabucha01.temple@gmail.com
เจ้าอาวาส พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ที่ดิน 11 เอเคอร์

วัดป่าชิคาโก
NATURAL BUDDHAIST MEDITATION TEMPLE OF GREATER CHICAGO
8243 S. NEWLAND AVENUE
BURBANK, IL 60459
Tel. (708) 599 – 5920
Fax. (708) 599 – 5241
www.watpachicago.com
E-mail: watpachicago@gmail.com
เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ ศุภฤกษ์ ฐานิสฺสโร
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ที่ดิน 1 เอเคอร์

วัดภูริทัตตวนาราม
BUDDHIST TEMPLE OF AMERICA
5615 HOWARD STREET
ONTARIO, CA 91762-4165
Tel. (909) 988 – 7731
Fax. (909) 988 – 4191
www.watpu.org
E-mail: watpuritut@gmail.com, watpu_temple@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูวิทูรธรรมนิเทศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 ที่ดิน 4.86 เอเคอร์

วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
WAT CAROLINA BUDDHAJAKRAVANARAM
1610 MIDWAY ROAD
BOLIVIA, NC 28422
Tel. (910) 253 – 4526
Fax. (910) 253 – 6618
www.wat-carolina.com
E-mail : watcarolina@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระวิธูรธรรมาภรณ์
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 ที่ดิน 20.89 เอเคอร์

วัดสันติธรรม
WAT SANTIDHAM
3917 OLD WAYNESBORO ROAD
AUGUSTA, GA 30906
Tel.(706)790-9374
Facebook.com/watsantidham
E-mail: watsantidham@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูธรรมธร พูลพล ทวิปญฺโญ
มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ 3 รูป
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 ที่ดิน 12.86 เอเคอร์

วัดญาณรังษี
WAT YARNNA RANGSEE BUDDHIST MONASTERY
21950 SHAW ROAD
STERLING, VA 20164-5332
Tel. (703) 406 – 8290, 703 – 406 – 2509
Fax. (703) 406 – 4705
www.watyarn.com
E-mail: webmaster@watyarn.com
เจ้าอาวาส พระครูสิริธรรมวิเทศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531 ที่ดิน 4.4 เอเคอร์

วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม
WAT ARKANSAS BUDDHAVANARAM
7806 HOWARD HILL ROAD
FORT SMITH, AR 72916
Tel. (479) 434 – 6608
Fax (479) 434 – 6608
www.watarkansas.com
E-mail: arkansasbuddhavanaram@yahoo.com, chetawan1@hotmail.com
Facebook: wat Arcansas
เจ้าอาวาส พระครูวิเศษศาสนกิจ
มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ 8 รูป
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 ย้ายใหม่ ม.ค. 2550 ที่ดิน 9.65 เอเคอร์

วัดวิชิตาราม
WICHITARAM BUDDHIST TEMPLE
5327 N. BROADWAY ROAD
WICHITA, KS 67219
Tel. (316) 838 – 0043
Fax. (316) 838 – 0043
E-mail: watwichitaram@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระเทพสารมุนี
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 ที่ดิน 2 เอเคอร์

วัดเมตตาวนาราม
METTA FOREST MONASTERY
13560 Muutama Ln,
Valley Center, CA 92082
ส่งจดหมายติดต่อ
P.O. BOX 1409
VALLEY CENTER, CA 92082
Tel. (619) 813 – 8461
E-mail: tjiab44@gmail.com, mettaforestmonastery@gmail.com
www.mettaforest.org
www.dhammatalks.org
เจ้าอาวาส พระภาวนาวิธานปรีชา
มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ 12 รูป
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 ที่ดิน 140 เอเคอร์

วัดปุญญวนาราม
WAT PUNYAVANARAM
4490 Aurora Rd.
MELBOURNE, FL 32934
Tel. (321) 255 – 1465
Fax. (321) 751 – 3605
www.watpunyawanaram.org
Email: watmelbourne@msn.com , watpunyawanaram@watpunyawanaram.org
รก.เจ้าอาวาส พระมหานิวัฒน์ ขนฺติปาโล
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 ที่ดิน 7.5 เอเคอร์

วัดฟลอริดาธรรมาราม
WAT FLORIDA DHAMMARAM
2421 OLD VINELAND ROAD
KISSIMMEE, FL 34746
Tel. (407) 397 – 9552
Fax. (407) 397 – 2577
www.watflorida.com
E-mail:watfloridadhammaram@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระวิจิตรธรรมภาณี
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 ที่ดิน 7.5 เอเคอร์

วัดพุทธรักษา
BHUDDHA HAKSA CORP.
S.46 West 23214 LAWNSDALE ROAD
WAUKESHA, WI 53189-7908
Tel. (262) 650 – 0129
Fax. (262) 650 – 0129
www.buddhahaksa.org
E-mail : pphommasone@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูวรพรตศีลขันธ์
มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ 2 รูป
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ที่ดิน 3.4 เอเคอร์

วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
WAT BUDDHA THAI THAVORNVANARAM
76-16 46th AVENUE
ELMHURST, NY 11373
Tel. (718) 803 – 9881
Fax. (718) 803 – 3819
www.thaitemplenyc.com
E-mail : pukhaonews@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูวิทูรธรรมประกาศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ที่ดิน 1 เอเคอร์

วัดสังฆบูชา
WAT SANGHA BUCHA
P.O. BOX 63851
CROSS DOT RANCH ROAD
PIPE CREEK, TX 78063-3749
Tel. (830) 510 – 4646
Fax (830) 510 – 4646
E-mail : sanghabucha@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ ถาวร ฐิตคุโณ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 ที่ดิน 7 เอเคอร์

วัดอลาสก้าณาณวราราม
WAT ALASKA YANNA VARARAM
BUDDHIST TEMPLE MEDITATION CENTER OF ALASKA
2309 “D” STREET.
ANCHORAGE, AK 99503
Tel. (907) 272 – 3699
E-mail: wat_yan@hotmail.com
เจ้าอาวาส พระครูสาสนกิจวิเทศ
มีพระธรรมทูตอยู่ประจำ 3 รูป
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ที่ดิน 0.96 เอเคอร์

วัดบอสตันพุทธวราราม
WATBOSTON BUDDHA VARARAM TEMPLE
125 NORTH ROAD
BEDFORD, MA 01730
Tel. (781) 271 – 0989
Fax. (781) 271 – 0157
www.watboston.org
E-mail: watboston210@hotmail.com
รก. เจ้าอาวาส พระทองตะวัน สุชาโต
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์

วัดริชแลนด์พุทธวนาราม
WAT RICHLANDBUDDHAVANARAM
879 BRETZ PR. NE.
RICHLAND, WA 99352
Tel. (509) 627 – 1235
www.watrichland.org
E-mail: watrichland1998@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูพิลาสธรรมวิเทศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 ที่่ดิน 2.24 เอเคอร์

วัดธรรมรัตนาราม
WAT DHAMMARATANARAM
1510 16 th STREET
ROCKPORT, TX 78382
Tel. (361) 790 – 9162
เจ้าอาวาส พระครูวิฑูรธรรมกิจ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 ที่ดิน 10 เอเคอร์

วัดพุทธคุณาราม
WAT BUDDHAKUNARAM BUDDHIST TEMPLE
25 LAWRENCE PL
BUFFALO, NY 14213
Tel. (716) 885 – 5091
Fax. (716) 885 – 5091
เจ้าอาวาส พระครูวิเทศธรรมคุณ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 ที่ดิน 1 เอเคอร์

วัดแคนซัสวนาราม
WAT KANSAS VANARAM
3901 SE ADAMS SREET
TOPEKA, KS 66609
Tel. (785) 313 – 6789, (785) 816 – 0822
Fax. (785)232-5206
Email: lungta25492006@hotmail.com , welcome2550@hotmail.com
เจ้าอาวาส พระครูปลัด บุญเลี้ยง ธมฺมวโร
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ดิน 36.5 เอเคอร์

วัดซัมเตอร์พุทธาราม
WAT SUMTERBUDDHARAM
1050 REMBERT CHURCH ROAD
SUMTER, SC 29153
Tel. (803) 469 – 5478
E-mail: watsumter@hotmail.com
www.watsamter.com
เจ้าอาวาส พระครูคัมภีรปัญญาภรณ์
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ดิน 5 เอเคอร์

วัดธรรมศาลา
WAT DHAMMASALA FOREST MONASTERY
14780 BEARDSLEE ROAD
PERRY, MICHIGAN 48872
Tel. (517) 675 – 1010
www.dhammasala.org
E-mail : dhammasala1@live.com, nattagulwindows@live.com
เจ้าอาวาส พระครูใบฎีกา ดักลาส เขมสนฺโต
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ดิน 28 เอเคอร์

วัดพุทธนิมิต
WAT BUDDHANIMIT TEMPLE
193 S. ALLEN AVENUE
PASADENA, CA 91106
Tel. (626) 840 – 3269, (626) 549 – 8339
E-mail : watbuddhanimittemple@gmail.com
เจ้าอาวาส พระสิริวัฒนวิเทศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ดิน….เอเคอร์

วัดพุทธสามัคคีวนาราม
WAT BUDDHASAMAKEEVANARAM
983 CAPLIS SLIGO ROAD
BOSSIER CITY, LA 71112
Tel. (318)658-9141
E-mail : buddhasamakeevanaram@yahoo.com
รก.เจ้าอาวาส พระครูสิทธิญาณมงคล
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ดิน 6 เอเคอร์

วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม
WAT SACRAMENTO BUDDHAVANARAM
151 SOUTH AVENUE
SACRAMENTO, CA 95838
Tel. (916) 925 – 1579
www.watsacramento.org
E-mail :watsacbuddhavanaram@gmail.com
เจ้าอาวาส พระครูวิเนตธรรมโศภิต
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ดิน 1.5 เอเคอร์

วัดป่าเทสรังสี
WAT PATESRANGSEE
24&30 RAILROAD LANE
FREDERICKBURG, VA 22405
Tel. (540) 368 – 2272
Fax. (540) 760 – 8880
E-mail: dhamma007@hotmail.com
เจ้าอาวาส พระมหากิตติพันธ์ พุทธครุโก
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม
WAT MONTGOMERY BUDDHARAM
13339 Edna Brake Lucas DRIVE
MONTGOMERY, AL 36117 -5717
Tel. (334) 593 – 0888
Fax. (334) 593 – 0888
www.watmontgomery.com
E-mail : watmontgomery@gmail.com
รก.เจ้าอาวาส พระเทพกิตติวิมล
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่ดิน 8 เอเคอร์

วัดรัตนวนาราม
WAT RATTANAVANARAM
2275 THOMAS SUMTER HWY.
SUMTER, SC 29150-1000
Tel. (803) 469 – 2494
รก.เจ้าอาวาส พระเทพกิตติวิมล
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน…เอเคอร์

วัดป่านานาชาติ
WAT PANANACHART
40539 JOHN MOSBY HWY.
ALDIE, VA 20105
Tel. (703) 327 – 7618
Fax. (703) 327 – 7646
www.watpananachart.org
E-mail: watpananachart@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระรังสรรค์ ภูริปญฺโญ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 10.3 เอเคอร์

วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม
BUDDHARALEIGH YANNASANGVARARAM TEMPLE
8921 POOLE ROAD
KNIGHTDALE, NC 27545-9165
Tel. (919) 266 – 6967
Fax. (919) 266 – 6967
E-mail: watraleigh@hotmail.com
เจ้าอาวาส พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 1.88 เอเคอร์

วัดนิวยอร์คธัมมาราม
NEW YORK DHAMMARAM TEMPLE
33-37 97 th STREET
CORONA, NY 11368 -1033
Tel. (718) 335 – 3409
Fax. (718) 335 – 3409
www.nydhammaram.com, www.watnewyork.com
Email: watnyd@yahoo.com , uokny@yahoo.com , pralatt@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระชัยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 10,000 ตารางฟุต

วัดสันติ
WAT SANTI
60424 RECHE ROAD
LANDERS, CA 92285
Tel. (760) 364-3244
Fax (760) 364-3244
www.watsanti.org
E-mail :watsantiusa@gmail.com
เจ้าอาวาส พระประดิษฐ์ อภิชาโต
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 10 เอเคอร์

วัดเนวาด้าธรรมาราม
WAT NEVADA DHAMMARAM
12970 GILESPIE ST.
HENDERSON, NV 89044
Tel. (702) 558-6156
Mobile. (702) 768-8302
Fax. (702) 558 – 6156
E-mail: watnevada@homail.com
Facebook: Wat Nevadadhammaram, Janti kearsing
เจ้าอาวาส พระครูวิมลธรรมวิเทศ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 2.21 เอเคอร์

วัดนิเทศศาสนคุณ
WAT NITADESASANAKHUN
300 DOUBLE CREEK ROAD
MARBLE FALLS, TEXAS 78654
Tel. (830) 693 – 6246
E-mail: watnitad@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระปัญญา อคฺคปญฺโญ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 36 เอเคอร์

วัดพุทธมณีรัตนาราม
WAT BUDDHAMANEERRATTANARAM
2830-2832 CHEROKEE STREET
LOUIS, MO 63118
Tel. (314) 771 – 7195 Cell. (314) 484-4851
Fax. (314) 771 -7195
E-mail : phrakhruvijit@gmail.com , buddhamaneetemple@mail.com
เจ้าอาวาส พระครูวิจิตรศีลคุณ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 0.5 เอเคอร์

วัดแจ็คสันวิลล์พุทธวนาราม
JACKSONVILLE BUDDHA VANARAM
1410 HWY. 294
LONOKE, AR 72086
Tel. (501) 817 – 0019
Fax. (501) 817 – 0019
www.watjacksonville.com
E-mail: sommai1967@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ที่ดิน 2 เอเคอร์

วัดพุทธธัมมธโร
WAT BUDDHADHAMMADHARO
1217 BABEL LANE
CONCORD, CA 94518
Tel. (925) 825 – 1645
www.watput.com
E-mail: watconcord@gmail.com
เจ้าอาวาส พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน (เริ่มชัย)
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 ที่ดิน 0.9 เอเคอร์

วัดพุทธางกูร
WAT BUDDHANGKURA
932 METT STREET
NE. OLYMPIA, WA 98516
Tel. (360) 350 – 0897
www.buddhangura.org
E-mail: phraratsamee@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูวิเทศธรรมปภา
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 ที่ดิน 4.75 เอเคอร์

วัดป่าศรีถาวร
WAT PASRITHAVORN
8625 KAREN STREET
HOUSTON, TX 77037
Tel. (281) 448 – 8833
Fax. (281) 448 – 2627
E-mail watpausa@gmail.com
www.watpa.us
เจ้าอาวาส พระมหาเสรี กนฺตจารี
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 ที่ดิน 7.5 เอเคอร์

วัดโกลด์สโบโรวนาราม
WAT GOLDSBORO VANARAM
703 Massey Road
Dudley, N.C. 28333
Tel. (919) 689 – 2799
cell. (919) 273 – 6683
เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ บุญธรรม ปญฺญาสาโร
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 ที่ดิน 4.97 เอเคอร์

วัดป่าพุทธญาณ
WAT PA BUDDHAYAN
13923 West Bellfort St.
Sugar Land, TX 77498
E-mail: watpabuddhayan@gmail.com
เจ้าอาวาส พระครูปลัดภาค สิริปญฺโญ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 7.5 เอเคอร์

วัดอริโซน่าธรรมาราม
ARIZONA THAMMARAM NYANASAMPANNO MONASTERY
14911 E. CHANDLER HEIGHTS RD.
CHANDLER, AZ 85249
Tel. (480) 883 – 2993
www.wataz.org
E-mail: watarizona@gmail.com
facebook.com/watarizona
เจ้าอาวาส พระกิจติศักดิ์ ถิรจิตฺโต
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์

วัดซานฟรานธัมมาราม
SANFRAN DHAMMARAM TEMPLE
2645 Lincoln Way
San Francisco, CA 94122
Tel. (415) 753 – 0857
www.watsanfran.com
E-mail: watsanfran@yahoo.com
เจ้าอาวาส พระครูวินัยธร ณัฐ ณฏฺฐปญฺโญ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 6,112 sq ft

วัดโอไฮโอธรรมาราม
WAT OHIO DHAMMARAM
1765 HUY ROAD
COLUMBUS, OHIO 43224
Tel. (614) 263 – 6331
www.watohio.com
E-Mail : watohiocolumbus@gmail.com ,watohiousa@hotmail.com
Facebook. Watohio Columbus
เจ้าอาวาส พระรักษพล กุลวฑฺฒโน
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 0.17 เอเคอร์

วัดสิริจันทราวาส
SIRIJANDHO MEDITATION CENTER OF MININESOTA
1296 PIONT DOUGLAS ROAD.
S. SAINT PAUL , MN 55119
Tel. (651) 481 – 7248
Fax. (651) 481 – 7248
E-mail: konthai2512@hotmail.com
เจ้าอาวาส พระครูวินัยธร ปริพัฒน์ จิณฺณธมฺโม
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 ที่ดิน 5 เอเคอร์

วัดสโปแคนธัมมาราม
Wat Spokane Dhammaram
12112 S Hatch Road, Spokane, WA 99224
TEL : (509)244-2928
เจ้าอาวาส พระครูวิทูรธรรมโกศล
ก่อตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน 2554

วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา
WAT NITADSASANAKHUN BUDDHIST TEMPLE OF FLORIDA
13301 U.S.HIGHWAY 441 S.E.
OKEECHOBEE, FL 34974
Tel.(863) 763 – 5409
Fax. (863) 763 – 8089
www.watnitadflusa.org
E-mail: watnitad13fl@hotmail.com
เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 15 เอเคอร์

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
Colorado Forest Monastery of Luangta Maha Boowa Nyanasampanno
11934 Singing Hills Road
Parker, CO 80138-6105
Tel. (303) 840 – 2853
www.luangta.us
E-mail : luangta54usa@gmail.com
รก. เจ้าอาวาส พระจำรัส จนฺทโชโต
ก่อตั้งเมื่อ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ดิน 15 เอเคอร์

วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม
WAT KENTUCKY BODHIVANARAM
641 Skyline Drive
Frankfort, KY 40601-9151
Tel. (502) 352 – 7516
www.watkentucky.org
E-mail: watkentucky@gmail.com
รก.เจ้าอาวาส พระจรัส อภิโชโต
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ที่ดิน 7.07 เอเคอร์

วัดอรัญญธรรมาราม
Forest Dhamma Buddhist Monastery
255 Snakefoot Lane
Lexington, VA 22450
www.forestdhamma.org
E-mail: ajahndick@gmail.com
เจ้าอาวาส พระดิ๊ก สีลรตโน (Richard E.Byrd, Jr.)
ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ดิน 215 เอเคอร์

วัดวิมุตติธรรมาราม
Wat Vimuttidhammaram
14130 Nightingale Drive, Houston, Texas 77050
Tel: (832) 540 – 9178 Fax. (832) 406 – 7962
E-mail: Vimuttidhammaram@gmail.com
เจ้าอาวาส พระมหาชาญพิทักษ์ สุนฺทรปญฺโญ
ก่อตั้งวัด เมื่อพุทธศักราช 2554 มีที่ดิน 13 เอเคอร์

วัดพุทธบารมี
Wat Buddha Bharami of Nebraska
9913 Hwy 75 Ave.
Plattsmouth, NE 68048
Tel: (402) 296 – 0555
Facebook: Wat Buddhabarami Nebraska
เจ้าอาวาส พระครูปลัด จำรัส ขนฺติพโล
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2557 ที่ดินวัด 1 เอเคอร์

วัดสามัคคีออฟอริโซน่า
WAT SAMAKKI OF ARIZONA
3147 S. Mountain View Rd.
Apache Junction, AZ. 85119
Tel. (480) 288-8536
www. samakkiAz.org
E-mail: samakkiOfArizona@gmail.com
เจ้าอาวาส พระ ดร.ผาสุข ฐานวุฑโฒ (กุลละวนิชย์)
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559 ที่ดิน 2.5 เอเคอร์

สำนักสงฆ์ วัดป่าอินเดียนา
FOREST TEMPLE OF SOUTHERN INDIANA
3698 N RUSSELL RD
BLOOMINGTON, IN 47408
Tel. (812) 335 – 0171
www.foresttempleindiana.org
เจ้าสำนักสงฆ์ คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ ธสอ.
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 ที่ดิน 5 เอเคอร์

สำนักสงฆ์ วัดป่าไทยถาวรอัลบานี่
WAT PA THAITHAVORN ALBANY (สาขาวัดพุทธไทยถาวรวนาราม)
974 Darby Hill Rd. Dalanson, NY 12053
Tel. (718) 803-9881
E-mail: pukhaonews@yahoo.com
เจ้าสำนักสงฆ์ พระคำเส็ง คุตฺตสีโล
ก่อตั้งเมื่อ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
ที่ดิน 2.8 เอเคอร์

สำนักสงฆ์ วัดอินเดียน่าพุทธาราม
Wat Indiana Buddhavanaram
8100 Sargent Rd.
Indianapolis, IN 46256
Tel. (317)537-2822
E-mail: watindiana2559@gmail.com
facebook.com/watindiana
เจ้าสำนักสงฆ์ พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่ดิน 2 เอเคอร์