สามัคคี คือพลัง

สามัคคี คือพลัง คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศกำลังประดับประดาหอระฆังวัดป่าสามัคคี รัฐเท็กซัส ให้ดูเหมือนกับวัดไทย เอกลักษณ์ความเป็นวัดไทย

งานสงกรานต์

งานสงกรานต์ปีแรกของวัดพุทธเมตตามหาบารมี แห่งมลรัฐมิสซิสซิปปี สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สนุกสนานกับการต้อนรับปีใหม่ของไทย-ลาว

โยมเรณู มาร์ติน ที่ได้บินมาทำธุระสำคัญให้กับวัดพุทธเมตตามหาบารมี

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ คุณโยมเรณู มาร์ติน ที่ได้บินมาทำธุระสำคัญให้กับวัดพุทธเมตตามหาบารมี รัฐมิสซิสซิปปี ในการเจรจาซื้อที่ดินสร้างวัดแห่งแรกของรัฐ