สำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับการประชุมขอสร้างวัดใน City of Gautier หรือ Public Hearing Application เป็นไปอย่างสวยงามราบรื่น นี้แหละจุดสำคัญในการสร้างวัดพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ต้องผ่านการขออนุญาตว่าบริเวณที่นั้นสร้างได้เปล่า มีเพื่อนบ้านคัดค้านหรือไม่ เพื่อนบ้านเห็นด้วยไหม เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้เขาเปล่า เป็นต้น แต่วันนี้ทุกอย่างดีมากๆ เพื่อนบ้านก็มาช่วย เจ้าของที่ดินที่ขายให้ก็มาช่วย เจ้าหน้าที่ก็ช่วย ทนายความทั้งหมดเห็นด้วยในการสร้างวัดในครั้งนี้. ขออนุโมทนาขอบคุณมากๆ คุณโยมเรณู มาร์ติน ที่ได้จัดเตรียมทั้งหมดประสานงานไว้เรียบร้อยทั้งหมดเลย ถึงตัวโยมไม่ได้มาร่วมแต่ดำเนินการสายตรงจนสำเร็จทุกอย่าง สาธุ.