สามัคคี คือพลัง คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศกำลังประดับประดาหอระฆังวัดป่าสามัคคี รัฐเท็กซัส ให้ดูเหมือนกับวัดไทย เอกลักษณ์ความเป็นวัดไทยให้ต่างชาติได้ชื่นชม ซึ่งลวดลายทำด้วยไม้แกะขึ้นมากันเอง ทุกอย่างเป็นฝีมือของพระสงฆ์ไทย เป็นกิจกรรมการพัฒนาวัดอีกแขนงหนึ่ง วัดต้องสะอาด สว่าง สงบ สวยงาม ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่ได้มาสรรสร้างหอระฆังให้สวยงามในครั้งนี้.