งานสงกรานต์ปีแรกของวัดพุทธเมตตามหาบารมี แห่งมลรัฐมิสซิสซิปปี สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สนุกสนานกับการต้อนรับปีใหม่ของไทย-ลาว ตั้งแต่การเตรียมงาน วันงาน เก็บงาน ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกท่าน ญาติโยมทุกๆคน ที่ร่วมบุญในครั้งนี้ ขอบุญนั้นจงสำเร็จผลแด่ท่านทั้งหลายด้วยเถิด