การแสดงรำไทยและไทยอีสาน ของน้องกั้งและน้องตอง ในงานสงกรานต์ขอบคุณๆ สวยมากๆ