เจ้าอาวาส วัดพุทธเมตตามหาบารมี

เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตามหาบารมี

If vows to deities can help people

If making vows to deities can help people get their wishes as we generally believe, then in this world there will be absolutely no one who is disappointed, poor, or sick.

Dhamma Activity

Not permanent

Not permanent

Not permanent, not immune, not real are how all things are. The one who truly knows the Three Characteristics will not cling to anything and be miserable.
goodness and evil

goodness and evil

Those who do both good deeds and evil, they just don't know the difference between goodness and evil. "Desanas of Ven Ajahn Chah Subhado"
Suffering teaches

Suffering teaches

Suffering teaches us many things, better than happiness does. Buddhadasa Bhikkhu
Peace is within you

Peace is within you

Peace is within you! If you are not peaceful, anywhere you go will be no peace. So reach the peace within yourself.
Dhamma Activity

Dhamma Activity

Not permanent, not immune, not real are how all things are. The one who truly knows the Three Characteristics will not cling to anything and be miserable.
making vows to deities can help people

making vows to deities can help people

If making vows to deities can help people get their wishes as we generally believe, then in this world there will be absolutely no one who is disappointed, poor, or sick. (W.Vajiramedhi)

Wat Buddhametta Mahabaramee News

สามัคคี คือพลัง

สามัคคี คือพลัง คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศกำลังประดับประดาหอระฆังวัดป่าสามัคคี รัฐเท็กซัส ให้ดูเหมือนกับวัดไทย เอกลักษณ์ความเป็นวัดไทย

พระสงฆ์วัดพุทธเมตตามหาบารมีและวัดวิมุตยาราม ได้ฉลองศรัทธาเจ้าภาพ

วันพุธที่ 22 ก.พ. พระสงฆ์วัดพุทธเมตตามหาบารมีและวัดวิมุตยาราม ได้ฉลองศรัทธาเจ้าภาพ คือคุณโยมโจ๊ก

งานสงกรานต์

งานสงกรานต์ปีแรกของวัดพุทธเมตตามหาบารมี แห่งมลรัฐมิสซิสซิปปี สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สนุกสนานกับการต้อนรับปีใหม่ของไทย-ลาว

สำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับการประชุมขอสร้างวัดใน City of Gautier

สำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับการประชุมขอสร้างวัดใน City of Gautier หรือ Public Hearing Application เป็นไปอย่างสวยงามราบรื่น

โยมเรณู มาร์ติน ที่ได้บินมาทำธุระสำคัญให้กับวัดพุทธเมตตามหาบารมี

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ คุณโยมเรณู มาร์ติน ที่ได้บินมาทำธุระสำคัญให้กับวัดพุทธเมตตามหาบารมี รัฐมิสซิสซิปปี ในการเจรจาซื้อที่ดินสร้างวัดแห่งแรกของรัฐ

การแสดงรำไทยและไทยอีสาน

การแสดงรำไทยและไทยอีสาน ของน้องกั้งและน้องตอง ในงานสงกรานต์ขอบคุณๆ สวยมากๆ

ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธเมตตามหาบารมี